Ogłoszenia przetargowe

23.04.2021r.

Szanowni Państwo, 

  Niniejszym informujemy, że dnia 22.03.2021 r. w Bazie konkurencyjności (numer ID ogłoszenia – 38822) zostało opublikowane ZAPYTANIE OFERTOWE którego przedmiotem był wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą ” Budowa jednostki wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,0 MW” 

Termin składania ofert był do 22-04-2021r

Poniżej w załączniku znajduje się informacja o przesłanych ofertach.

 Zawiadomienie

 

Z wyrazami szacunku

Zespół PROMET-PLAST s.c.

 

 

15.02.2021r.

Szanowni Państwo, 

  Niniejszym informujemy, że dnia 15.02.2021 r. w Bazie konkurencyjności (numer ID ogłoszenia – 32044) zostało opublikowane ZAPYTANIE OFERTOWE przedmiotem którego jest: Świadczenie usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW” polegających na: (1) zarządzaniu projektem, (2) sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi całego procesu inwestycyjnego w branży: elektrycznej i konstrukcyjno – budowlanej wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych projektu, (3) prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych. 

 

Termin składania ofert – 23.02.2021 r., godzina 12:00.

Miejsce składania ofert: Gaj Oławski 21a, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie. 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

 

Z wyrazami szacunku

Zespół PROMET-PLAST s.c.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zawiadomienie o otwarciu ofert

 

03.03.2020r.

Szanowni Państwo,

 Informujemy, że dnia 03.03.2020 r. w Bazie konkurencyjności spółka PROMET-PLAST s.c. ogłosiła ZAPYTANIE OFERTOWE, przedmiotem którego jest Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy elektrycznej do 1,2MWe. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert należy składać do dnia 03.04.2020 r., zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SIWZ. Ogłoszenie znajdą Państwo w Bazie konkurencyjności pod numerem 1236460.

 Z wyrazami szacunku

 Zespół PROMET-PLAST s.c.

 

 SIWZ

 Załącznik 1: Formularz ofertowy

Załącznik 2: Wzór umowy

Załącznik 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia

Załącznik 4: Specyfikacja Techniczna

Szanowni Państwo,

Na stronie Bazy konkurencyjności opublikowaliśmy ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 14 linii technologicznych do produkcji pojemników zakręcanych metodą wtrysku, w skład których wchodzić będą:

1. 7 szt. wtryskarek wraz z peryferiami (roboty, chwytaki, podajniki tworzywa, dozowniki barwnika, transportery taśmowe)
2. 7 szt. wtryskarek bez peryferii
3. 14 szt. form wtryskowych

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia i warunkami przetargu na poniższej stronie  

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/25163

Z poważaniem 

Zespół Promet-Plast

Szanowni Państwo,

Informujemy, że minął termin składania ofert w postępowaniu dot. zapytania ofertowego na zakup 14 linii technologicznych do produkcji pojemników zakręcanych.

Ofertą najkorzystniejszą była oferta złożona przez Dopak Sp. z o.o. ul. Sokalska 2  54-614 Wrocław, która to oferta wpłynęła do Zamawiającego dnia 06.12.2019 r.

Z poważaniem

Zespół PROMET-PLAST

Szanowni Państwo, 

 

Informujemy, że aktualnie firma PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski, opublikowała następujące ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach przetargowych:

 

1.         Zapytanie ofertowe na zakup kompletnej linii do produkcji detali medycznych metodą wytłaczania z folii:

Miejsce opublikowania: Baza konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Numer ogłoszenia: 16805

Termin składania ofert: 13.05.2019 r., godzina 12:00

Sposób składania ofert:  

forma pisemna

osobiście/ kurierem/ za pośrednictwem operatora pocztowego/ za pośrednictwem adresu e-mail

adres: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, POLSKA

e-mail: promet71@wp.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, że minął termin składania ofert w postępowaniu dot. zapytania ofertowego na zakup kompletnej linii do produkcji detali medycznych metodą wytłaczania folii.

Ofertą najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę OMV MACHINERY S.R.L., Lungadige Attiraglio 67, 37124 Parona (Verona), która to oferta wpłynęła do Zamawiającego dnia 10.05.2019 r.

 Zespół PROMET-PLAST

2.         Zapytanie ofertowe na zakup drukarki cyfrowej z opcją podłączenia modułu do drukowania na produktach medycznych w pełnym kolorze:

Miejsce opublikowania: Baza konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Numer ogłoszenia: 16997

Termin składania ofert: 17.05.2019 r., godzina 12:00

Sposób składania ofert:  

forma pisemna

osobiście/ kurierem/ za pośrednictwem operatora pocztowego/ za pośrednictwem adresu e-mail

adres: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, POLSKA

e-mail: promet71@wp.pl

 

Szczegóły dotyczące zamówień, znajdą Państwo w bazie konkurencyjności.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że minął termin składania ofert w postępowaniu dot. zapytania ofertowego na zakup drukarki cyfrowej z opcją podłączenia modułu do drukowania na produktach medycznych w pełnym kolorze.

Ofertą najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę Bergstein Digital BV, Wiebachstraat 6, 6466 NG Kerkrade, Holandia, która to oferta wpłynęła do Zamawiającego dnia 16.05.2019 r.

Zespół PROMET-PLAST

3.      Dnia 30.04.2019 r. w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o następującym postępowaniu przetargowym: Wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji: dostawa magazynów energii do czterech elektrowni wiatrowych wraz ze zintegrowanymi magazynami energii, z przyłączeniem do sieci SN oraz wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis czterech synchronicznych elektrowni wiatrowych, budowa infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i magazyny energii.

 

Ogłoszenie ukazało się także dnia 06.05.2019 r. w bazie konkurencyjności (numer 17764). 

 

Poniżej dokumenty związane z postępowaniem.

 Zespół PROMET-PLAST s.c.

4.        Dnia 23.08.2019 r. w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o następującym postępowaniu przetargowym: Wybór generalnego wykonawcy w zakresie     realizacji inwestycji: dostawa magazynów energii do czterech elektrowni wiatrowych wraz ze zintegrowanymi magazynami energii, z przyłączeniem do sieci SN oraz wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie do użytkowania i serwis czterech synchronicznych elektrowni wiatrowych, budowa infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i magazyny energii.

 

Ogłoszenie ukazało się także w bazie konkurencyjności. 

 

Oferty należy składać do dnia 26.09.2019 r. do godziny 13:00 w formie papierowej w lokalu Zamawiającego: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława. 

 

Poniżej dokumenty związane z postępowaniem.

 

Zespół PROMET-PLAST s.c.

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Odpowiedzi na pytania 02.09.2019
 8. Odpowiedzi na pytania 02.09.2019
 9. Odpowiedzi na pytania 17.09.2019
 10. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert
 11. Szanowni Państwo,
  z uwagi na liczne prośby Wykonawców niniejszym informujemy o przesunięciu
  terminu składania ofert w postępowaniu o numerze 01/08/2019/JJ na dzień 04.10.2019 r. godzina 13:00.
  Jednocześnie wskazujemy, ze otwarcie ofert nastąpi dnia 04.10.2019 r. o godzinie 13:15.
  Z wyrazami szacunku
  Zespół Promet – Plast s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski
   
 12. Szanowni Państwo,
  Niniejszym informujemy o przesunięciu terminu składania ofert w postępowaniu o numerze 01/08/2019/JJ na dzień 18.10.2019 r. godzina 13:00.
  Jednocześnie wskazujemy, ze otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2019 r. o godzinie 13:15.
  Z wyrazami szacunku
  Zespół Promet – Plast s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski
 13. PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT