Odnawialne źródła energii

         Promet-Plast prowadzi dywersyfikacyjną działalność w zakresie OZE, poprzez produkcję energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii- farmy wiatrowej, składającej się z: 

 • 10 turbin wiatrowych – 21MW 
 • AHE ( AgroHydroEnergy)  10 MW 
 • Elektrolizera 5 MW
 • Magazynów energii ( 12 MWh)
 • Trigeneracji wodorowej ( 1 MW / 1,2 MWe
 • Trigeneracji metanowej ( 1 MW /1,2MWe )

Działalność w zakresie OZE zdecydowanie obniża koszty produkcji zasadniczej branży, jaką jest wytwarzanie produktów z tworzyw sztucznych (produkcja energochłonna), a tym samym umożliwiając realizację bardzo ważnego, strategicznego celu Firmy jakim jest produkcja w konwencji zeroenergetycznej i zeroemisyjnej Co2

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Jakość potwierdzona atestami PZH, wpisem do Krajowego Rejestru Wyrobów Medycznych, oraz certyfikatami ISO 9001:2015; MDD 93/42/EEC

W 2012 roku włączyliśmy się do światowego trendu obniżania emisyjności produkcji poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii.

W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej, niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców usług, instytucji akademickich, oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze

 Centrum Badawczo – Rozwojowe stało się idealnym miejscem dla dalszej pracy nad rozwojem energii odnawialnej a także optymalizacji procesów produkcyjnych

Nowa marka, nowe wyzwania.

EP-P to najlepsze rozwiązania medyczne, które sprawdzą się w szpitalach, gabinetach medycznych oraz w pracowniach endoskopowych  

Ponad 100 artykułów przydatnych w domu i nie tylko. Trwałe i estetyczne miski, wiadra, akcesoria kuchenne, zestawy turystyczne w różnych konfiguracjach i rozmiarach.

Krótki film prezentujący przebieg budowy elektrowni wiatrowej na Naszej farmie. Jest to obecnie jedna z dwóch elektrowni  o mocy 3MW jakie posiadamy. Dzięki wysokości wieży 149m, oraz średnicy rotora 115m elektrownie są w stanie maksymalnie wykorzystać warunki wietrzne do produkcji energii.

Łączna moc wszystkich elektrowni wiatrowych to 21 MW

CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWE

Celem prac Działu Badawczo- Rozwojowego jest wdrożenie innowacyjnej i konkurencyjnej technologii produkcji jaką jest m.in cyfrowa integracja maszyn i urządzeń tworzących zautomatyzowane linie technologiczne , automatyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych, oraz zdalna diagnostyka i wsparcie serwisowe.

Centrum Badawczo- Rozwojowe stało się także idealnym miejscem do dalszej pracy nad rozwojem energii odnawialnej. Obecnie pracujemy na wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania energią elektryczną, balansującego pomiędzy rozdziałem poboru energii z OZE i z sieci energetycznej dla maksymalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dążąc do formuły zeroenergetyczności procesów produkcyjnych.

Edukacja

Centrum Badawczo rozwojowe jest nowym miejscem na Dolnym Śląsku, w którym odbywają się liczne konferencje, badania jednostek naukowych, spotkania uczniów i studentów. To miejsce, gdzie można zdobyć szeroką wiedzę w zakresie energii odnawialnej jak i mechanizmów produkcji.

logo zielone eko

energetyczny

klaster oławski

Idea EKO

 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Innowacyjność i rozwój
 • Niższe ceny energii
 • Nowe miejsca pracy
 • Modernizacja obszarów wiejskich
 • Pobudzenie energetyki prosumenckiej

Kilka słów o nas

Firma Promet-Plast działa na rynku od 1982. Jest Spółką Cywilną, w której wspólnikami są małżonkowie Elżbieta i Andrzej Jeżewscy.

Promet-Plast funkcjonuje w sektorze MSP, poza rynkiem polskim obecna jest ze swoimi produktami w wielu krajach Europy, m.in.: Niemcy, Holandia, Austria, Belgia, Dania, Narowegia. Firma koncentruje się na dwóch profilach działalności: produkcji artykułów medycznych metodą wtryskiwania oraz produkcji energii. Obszar produkcji art. medycznych znacznie rozwinął się na przełomie ostatnich lat. W asortymencie Promet-Plast znajdują się artykuły medyczne jednorazowego użytku, a jego odbiorcami są największe hurtownie medyczne zaopatrujące szpitale na terenie całej Unii Europejskiej. Produkty są na bieżąco dostosowywane do wymagań rynku, ich charakterystykę opracowuje dział B+R dzięki czemu prowadzone są ciągłe inwestycje w rozwój parku maszynowego, oraz kwalifikacje pracowników, w celu szybkiego reagowania na potrzeby partnerów, czyniąc swoją ofertę bardziej elastyczną a końcowy wyrób jeszcze lepszym. Nowoczesne elektryczne wtryskarki, czy innowacyjne roboty pozwalają na produkcję detali wyróżniających się wysoką jakością.

Obok branży medycznej firma Promet-Plast równie prężnie działa w sektorze energetycznym. W 2012 roku powstało Centrum Badawczo- Rozwojowe wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych, z halą prototypowni, produkcji, logistyki i magazynowania. Dzięki temu powstał pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2.