ASPETYCZNE POJEMNIKI DO PODAWANIA LEKÓW

0,3 ml.

180 ml.; 200 ml.; 220 ml.

400 ml.; 500 ml.