Firma Promet-Plast s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
" Wdrożenie własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych do produkcji nowych aseptycznych detali medycznych w zeroemisyjnym zamkniętym procesie produkcyjnym"

Cel Projetku : Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Firmy Promet-Plast poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 

Efekt: Wdrożenie jednej innowacyjnej technologii w zakresie wytwarzania nowej generacji produktów z tworzyw sztucznych.

Koszt całkowity projektu: 14 705 000.00 PLN 
Wartość dofinansowania: 6 000 000,00 PLN
 
 

Firma Promet-Plast s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Budowa jednostki wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,0MW

Cel Projetku : Poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej w paliwie i zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii 

Efekt: zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Koszt całkowity projektu: 43 929 573.00 PLN 
Wartość dofinansowania: 19 654 656.00 PLN

 
 

Firma Promet-Plast s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,2 MW"

Cel Projetku : Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 

Efekt: zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Koszt całkowity projektu: 7 366 224.00 PLN 
Wartość dofinansowania: 3 900 305.20 PLN