Firma Promet-Plast s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,2 MW"

Cel Projetku : Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 

Efekt: zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Koszt całkowity projektu: 7 366 224.00 PLN 
Wartość dofinansowania: 3 900 305.20 PLN